Respekten for ældre og børnefamilier

 Har man været uden for Danmarks grænser og oplevet andre kulture, vil der måske være noget, som har virket anderledes end herhjemme.
Specielt, hvis man er ældre eller rejser med børn.
I Danmark placerer vi vores ældre på plejerhjem og glemmer alt om dem og de fleste har den holdning, at børn ikke hører hjemme i restauranter eller lign.
Børn og ældre skal helst hverken ses eller høres i det offentlige rum.

I rigtigt mange andre lande respekterer man de ældre og man bruger deres lange livserfaringer. De bliver ikke pakket væk og deres familie tager sig mere af dem, hvis de går hen og bliver syge eller svagelige. De er stadig overhoveder i deres familier og bliver anset og velset. 
At tage sig af sine ældre familiemedlemmer her i Danmark hører til en sjældendhed. Ensomheden trives i bedste velgående hos de ældre. Enten på et lille kummerligt rum på et plejerhjem, hvor personalet har alt for travlt til at behandle dem som mennesker, eller alene derhjemme, hvor det eneste korte selskab er den travle hjemmepleje.

Der bliver sparet mere og mere på ældrepleje og på børneområdet. Vuggestuer og børnehaver bliver fyldt mere og mere, mens de stadig skal spare og spare. Der bliver mindre tid til det enkelte barn og forældre har ikke råd til, at selv tage sig af sine børn derhjemme. Der skal 2 lønninger til, før alt kan betales efterhånden. Folkeskolerne bliver der også sparet på, mens børnene skal gå længere i skole og flere i hver klasse. Stress trives allerede i folkeskolerne, som en forberedelse til det voksne liv.

For os hos Klima Demokraterne betyder respekten for de ældre og deres erfaringer og familiebåndet meget. For os betyder børn fremtiden.
Vi skal værne om vores familier. Vi skal værne om vores fælles fremtid.
Børn skal ikke sidde på skolebænken og lære udenad i 8 timer om dagen. De skal være trygge og glade. De skal være kreative og lege. Hvis børnene er glade og interesserer sig for den kreative læring, vil de blive bedre rustet til fremtiden og de vil komme ud af folkeskolen som hele mennesker.

DR som kulturinstitution - ikke et mediehus

DR som kulturinstitution - ikke et mediehus

Public service er vigtigt for den generelle viden om samfundet og sikrer, at vi har et oplyst og stærkere samfund. Det er vigtigt for vores kulturforståelse, at vi kan få udvidet vores horisont engang imellem og ikke kun sidde og kigge på underholdningskanalerne.

Ved at bibeholde DR som en kulturinstitution, sikrer vi os, at den brede kultur er tilgængelig for alle. Det er jo netop det vigtige ved public service, at det ikke kun er det kommercielle udbud, vi får præsenteret hele tiden. Splitter vi orkesteret og koncertdelen fra DR, vil udbudet blive reduceret, så det kun er de ting der er flest penge i, der bliver udbudt.

Vi, i De Nye Grønne, vil ikke have reduceret DR til et mediehus, som ikke har eksistensgrundlag, så licensen kan forsvinde og DR med tiden kan sælges som enhver anden kommerciel virksomhed, som det er sket med DONG, Nets og TDC. Det vil stærkt begrænse vores adgang til public service. Vi føler, at det er vigtigt, at vi har en kulturinsititution, som ikke er politisk og økonomisk afhængig og ikke bliver påvirket af erhvervsmæssige interesser.

Det er nemt at sætte sig ind i, at koncerthuset ikke virker så tilgængeligt for hele Danmark. Det ligger tæt på København, så mange føler, at de ikke kan bruge det til noget. Men, når vi har koncerthuset, som vi har i dag, er det en public service, der kan vises frit på DR’s kanaler og på nettet. Det betyder at det er tilgængeligt for alle i Danmark.

Fjerner vi denne mulighed, bliver det netop kun for en begrænset skare i københavnsområdet, der får glæde af koncerthuset og de arrangementer der afholdes.

I De Nye Grønne vil vi heller gå den anden vej og flytte mere kultur ud til borgerne, gerne med koncerthuse rundt om i landet, som kan bruges af både lokale orkstre og DR til live koncerter.

**********************************************
Nu skal det ikke handle om licensen vi betaler, men 67% af licensen går til DR, som går til radio, tv, net og koncerter. (kilde https://www.dr.dk/om-dr/licens/hvad-gaar-medielicensen-til)
Dvs. at Danmarks Radio er ikke kun en tv eller radio kanal, som de andre. Vi får, udover en vifte af kulturelle tv kanaler, også adgang til koncerter i DR’s koncerthus.

En ide var, at opføre et nyt koncerthus i f.eks. Aarhus, så det ikke kun var i København, man kunne få glæde af DR’s live koncerter.

Læs videre

Landsmøde 2017

De Nye Grønne afholder åbent landsmøde - alle er velkommen!

Vi står netop nu - og fremadrettet, overfor menneskehedens største udfordring - klimaforandringer!

Vores politikere udviser en uansvarlig og uambitiøs tilgang til forvaltningen af vores- og vores efterkommeres fremtid.

Som inspirationsparti - vil gerne inspirere og inspireres til hvordan vi kan indrette vores samfund, så det bliver mere grønt og klimavenligt.

Vil du være med til at forandre verden, så mød op! - tag meget gerne en ven eller to med.

Dagens program:
12.00 Dørene åbnes
13.00 Velkomst v/Claus Hansen, Formand for Klima Demokraterne
13.30 Borgerløn v/Toke Ernesten, Klima Demokraterne
14.00 Gode Penge v/ Julius Gråkjær Grantzau
14.30 Pause
14.45 Urban Agriculture v/Anders Roar Nielsen, Klima Demokraterne
15.05 Egholm Folkefarm v/Thomas Gellert Larsen
15.25 Grobund v/OPLÆGSHOLDER
15.45 Pause
16.00 GMO Round-up og pesticider v/Ib Borup Pedersen
16.30 Skifergas intro v/Anton Eriksen, Miljø Demokraterne. Efterfulgt af Anne-Marie Camp Total Protest samt Signe Andersen og Anna Dorthe Bertelsen fra Skifergas Nej Tak.
17.15 Afrunding v/Claus Hansen, Miljø Demokraterne
17.30 Pause
18.00 Generalforsamling

Entre: Gratis for alle
Der vil være mulighed for at købe drikkevare, sandwich og kage.

Læs videre

Kunst i offentlige bygge og renovationsprocesser

Kunst i offentlige bygge og renovationsprocesser

I 1999 blev der af Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen og by- og boligminister Jytte Andersen nedsat i udvalg, til at undersøge, om man kunne indkorporere kunsten i byggeprocesserne.

Den kan findes her:
Kunsten ud i det offentlige rum.pdf

Man kan også finde en successhistorie her:
Kunsten at integrere kunst i byggeprocessen

Hos De Nye Grønne vil vi foreslå, at denne rapport bliver taget op igen og kunstnere skal blive en del af byggeprocesser og renovationsprocesser for offentlige bygninger.
Forskning viser, at mennesker bliver mindre syge, mere positive og livsglade, hvis de er eksponeret til kunst i hverdagen.

Ved nybyggeri og renovation af offentlige steder og bygninger, skal der være kunstnere tilknyttet til projekterne på lige linie med andre håndværkere, arkitekter og ingeniører.

Der skal også være en gren uddannelse, på linie med arkitekter og ingeniører, som uddanner eller videreuddanner kunstnere til denne type arbejde.

Læs videre

Klimademokraterne.dk

Kontakt os

Vedr. webside:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.