BORGERLØN

- Uden krav om modydelser og uafhængigt af anden indkomst
- Erstatter alle nuværende primære sociale ydelser.
- Fjerner den negative sociale arv
- Giver alle lige muligheder
- Lad os stole på mennesker igen

Den teknologiske udvikling har indtil nu handlet om, at skabe profit for et lille mindretal på ikke mindst naturens og medmenneskenes bekostning. 
Det skal ændres, for i den teknologiske udvikling ligger en helt anden mulighed, der afslører sig i vores alles erhvervsrelaterede samarbejde og effektive produktion for hinanden. Det er nemlig et historisk tilbud til menneskene om at blive sat fri fra eksistenskampen og dermed også om fuld frihed i arbejdslivet samt værdighed og nye udviklingsmuligheder i selve livet.
Men mulighederne opstår først med en anden tankegang og mere moderne kapitaldistribution i samfundet, hvor borgerlønnen sikrer det enkelte individ et økonomisk råderum uden tvungen tilknytning til arbejdsmarkedet, og hvor erhvervslivets økonomiske bidrag til fællesskabet bliver et mere præcist udtryk for virksomhedernes samfundsværdi.

Vi ser for os borgerlønnen realiseret på følgende måde:
• Borgerlønnen udbetales ubetinget uden krav om modydelser og uafhængigt af anden indkomst.
 
• Borgerlønnen udgør 13.750 kr. pr. md. netto (i 2016) og gives til alle optjeningsberettigede statsborgere fra myndighedsalderen.
 
• Borgerlønnen erstatter alle nuværende primære sociale ydelser, herunder overførselsydelser. Personer med særlige behov bør fortsat kunne bevilges støtte til hjælpemidler mv., ligesom det fortsat bør være muligt at forsikre sig i en A-kasse mod løntab ved uforskyldt ledighed (ny dagpengeordning uden modkrav).
 
• Til hjemmeboende børn og unge under myndighedsalderen ydes ½ borgerløn pr. barn, som forældrene modtag.

• Borgerlønnen følger barnet i forbindelse med anbringelse i pleje eller lignende efter en overgangsperiode på min. et halvt år. • Fraflytter et ungt menneske forældrenes bopæl efter sit 15. år men inden myndighedsalderen, kan borgerlønnen ansøges forhøjet til fuld ydelse, baseret på en instansvurdering af det unge menneskes livssituation.
 
• For ikke-statsborgere anvendes en optrappende beregningsmodel, hvor en myndig tilflytter tilkendes ½ borgerløn ved tilflytningen og gradvist over en femårig periode opnår fuld borgerløn (1. år 50%, 2. år 60%, 3. år 70%, 4. år 80%, 5. år 90%, 6. år 100%).
 
• Flygtninge, politiske og humanitære asylansøgere samt personer fra tilsvarende udsatte grupper tilkendes fuld borgerløn, når den tilflyttende persons reelle status er afgjort af en særlig, uvildig instans hurtigst muligt efter ankomsten.

Klimademokraterne.dk

Kontakt os

Vedr. webside:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.