Norden JA Tak - EU Nej Tak

-

- Nej til embedsværk og lobbyister styrer vores land
- Styrket nordisk samarbejde
 
Klima Demokraterne ønsker, at udvide og strukturer samarbejdet med de øvrige nordiske lande og at Danmark melder sig ud af EU.

Beslutningerne bør tages så tæt på samfundsborgerne som muligt.
EU har udviklet sig fra en samhandelsorganisation for nationalstater til en union, hvor al magt og styring centraliseres, og hvor det er EU's embedsværk og lobbyister for de store multinationale selskaber der sætter dagsordenen.

Dette ses blandt andet ved de lukkede ”frihandelsaftaler” (TTIP-forhandlinger) mellem EU og USA. Forhandlinger der kommer til at have stor indflydelse på vores sundhed, miljø og klima, samt vores demokratiske rettigheder og arbejdsvilkår, og hvor store virksomheder ved private voldgifter kan sagsøge stater for påståede tabte indtægter på grund af national lovgivning på områder som miljø og sundhed.

Borgere og NGO'er har kun gennem lækkede dokumenter kunnet følge fragmenter af forhandlingerne, mens lobbyister har haft både adgang og indflydelse. Dette er ikke acceptabelt i et demokrati, hvor aftaler medinddrager alle parter og forhandlingerne tåler dagens lys. På den måde fratages nationalstaterne mulighed for at lave lovgivning der først og fremmest tager hensyn til borgerne sundhed, et godt klima og miljø samt en bæredygtig udvikling. Dette ses blandt andet ved EU’s underkendelse af den danske PSO afgift, der sikrer omstilling til grøn energi ved afgifter på forurenende energikilder.

EU's mangel på reelt demokrati og den frie kapitalbevægelse underminerer det resterende nationale demokrati. Danmarks europolitiske situation er blevet så flydende og usikker, at der er et akut behov for en debat om konstruktive alternativer for vores deltagelse i det europæiske samarbejde.
Danskerne må enten opgive deres nuværende skattebaserede velfærdssystem til fordel for et liberalistisk, individuelt forsikringssystem – eller forhandle sig til en mere fleksibel tilknytning til EU.

Klima Demokraterne mener ikke, at den fremtidige europæiske forbundsstat er et acceptabelt alternativ til vores nuværende nationale demokrati og velfærdssystem, så det er på tide at få bragt troværdige alternativer på banen. Her er det samtidig nærliggende at udsøge sig alliancepartnere med demokratiopfattelser og velfærdssystemer som det danske, og de mest nærliggende partnere i den forbindelse er de øvrige nordiske lande.
Et første skridt kunne være, at Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Grønland og Færøerne dannede et politisk forbund (Nordisk Forbund) med fælles udenrigs-, forsvars-, finans- samt miljø- og energipolitik. Erfaringerne synes at vise, at selv om 'småt' ikke nødvendigvis er 'smukt', så har små lande, som de nordiske, klaret både de demokratiske, velfærdsmæssige og miljømæssige problemer bedre end mange store lande.

Det kunne blive Nordisk Forbunds første opgave at forhandle med EU om et fleksibelt og konstruktivt samarbejde om løsningen af grænseoverskridende problemer inklusive et fortsat handelssamarbejde.

Nordisk Forbund vil have en betydelig forhandlingsstyrke på basis af en samlet befolkning på over 20 millioner mennesker, en stærk økonomi i forhold til store dele af EU, et velfungerende velfærdssystem, en veluddannet befolkning og en tradition for internationalt udsyn. Ud fra et rationelt synspunkt ville det være overraskende, hvis det nye nordiske forbund ikke kunne få en konstruktiv samarbejdsaftale med EU, når den første misfornøjelse med ’udbryderlandene’ er overstået.

Et selvstændigt nordisk forbund vil kunne spille en vigtig international rolle for kampen mod global opvarmning ved at gennemføre en hurtig overgang til 100 procent vedvarende energi kombineret med kraftige energibesparelser. 
 
Danmark og et Nordisk Forbund skal ikke lukke sig om sig selv, men arbejde aktivt gennem organisationer som FN, på at bedre klima, miljø og leveforhold for mennesker rundt om på kloden. For på den måde at imøde gå klimaforandringerne og afhjælpe de følgevirkninger forandringerne måtte have. Således at det er muligt for befolkningerne at blive i deres lokalområder.

Danmark og et Nordisk Forbund skal også aktivt arbejde med freds- og demokratiskabende initiativer og projekter.
Både klima-, miljø-, freds- og demokratiinitiativerne bygger på deling af viden, teknologi og lokalt engagement.
 

Klimademokraterne.dk

Kontakt os

Vedr. webside:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.