FRI BEHANDLING

- Flere muligheder for behandling

- Tandlæge over sygesikring

- Fri Alternativ behandling

- Forbedring af folkesundhed

- Frit behandlings valg

Klimademokraterne synliggør et stigende behov i befolkningen for seriøs og troværdig information om de faktorer, som har indflydelse på sundhed og livskvalitet set i et bredere perspektiv.

Disse kan være ernæringsmæssige, sundheds- og miljømæssige, sociale, psykologisk/ åndelige aspekter, der alle må tilgodeses, for at man kan have en god livskvalitet.

Klimademokraterne ønsker adgang til mad og andre produkter der er giftfrie, sunde og næringsrige. Som købere ønsker vi at kunne se hvad produkter - mad, chokolade, lægemidler eller næringsstoftilskud - indeholder og hvad de kan bruges til. Maden og kosttilskuddene kan vi godt håndtere. Vi udbeder os kun stakkevis af videnskabelig forskningsinformation i forbindelse med lægemidler, aspartam, fluor, tungmetaller, pesticider samt de gensplejsede fødevarer. Sidstnævnte findes allerede i butikkerne - uden at være mærkede.

Vi mener, at det ville gavne folkesundheden at helse bliver vurderet fra en mere holistisk vinkel. Alt hænger sammen i en større helhed, og man må tage så stort et spektrum af helbredspåvirkninger og -behandlinger med som muligt, for at få det bedre, hvis man er syg.

Adgang til alternativ forebyggelse og sygdomsbehandling - baseret på indsigt i, forståelse for og viden om kroppens biokemi, det emotionelle, psyko-mentale, åndelige og sociale velbefindende - vil kunne gavne den enkelte og dermed samfundet.

Information og vejledning om urter, vitaminer, mineraler og andre nutrienter samt naturmidlers gavnlige, forebyggende og terapeutiske effekt, skal være tilgængelig for de borgere, der ønsker det.
Klimademokraterne ønsker at der forskes i alternativ forebyggelse og sygdomsbehandling.

Klimademokraterne er derfor kritisk indstillede over for unødvendig, bureaukratisk lovgivning, som i "forbrugerbeskyttelsens" navn udøver restriktiv kontrol, hvis det medfører, at borgerne ikke har mulighed for at afgifte kroppen og tage vare på eget helbred med fx. næringsstoffer og urter.

Klimademokraterne ønsker den skjulte ekstra brugerbetaling fjernet for dem, der benytter sig af den alternative sundhedssektor i stedet for den traditionelle sundhedssektor. 


De som foretrækker lavteknologiske, bivirkningsfrie, mindre omkostningstunge behandlingmetoder og derfor vælger alternativ behandlingsformer - der ofte giver færre sygedage - betaler to gange. Først op imod 75 % i deres skat (med momsen) og så én gang til for den alternative behandling, fordi der ikke er tilskud til denne.

Klimademokraterne mener derfor at det er fair, at der findes et reelt frit valg og/eller offentligt tilskud til alle behandlingsformer, hvor pengene følger alle patienter, eller at alle indgår i et samlet, alternativt brugerbetalingsbaseret sundhedsvæsen, så alle (skatte)borgere er lige for loven.

Klimademokraterne.dk

Kontakt os

Vedr. webside:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.