DIREKTE DEMOKRATI

Vores nuværende demokrati er styret af interessegrupper og lobbyisme. For at befolkningen igen kan føle ejerskab til demokratiet, er det nødvendigt med mere gennemsigtighed og decentralisering - ikke mindst i beslutningsprocesserne.

Skjult overvågning af befolkningen og intensiv kontrol med offentligt ansatte skaber en kultur af mistro, der er selvforstærkende. Det er på tide at begrænse det enorme pengespild, som kontrol, overvågning og militære interventioner pt. udgør.

Lighed og retfærdighed bør være et demokratis adelsmærke. Men når den bedste lobbyist og de største aktieselskaber altid får det sidste ord, og når de svageste skuldre skal bære de tungeste læs, mister befolkningen tilliden til det politiske liv – og det åbenbart gensidigt.

Et mere lokalt forankret demokrati med direkte medbestemmelse og fokus på lighed og retfærdighed, er vejen mod den gensidige tillid.
Derfor går Klima Demokraterne ind for direkte demokrati. Det er det oprindelige, antikke demokrati, først og fremmest kendt fra bystaten Athen, og det udmærker sig ved:
• at inddrages langt mere og i langt flere af de betydningsfulde politiske beslutninger for samfund og borgere
• at det afspejler langt mere præcist folkeviljen end folkevalgte repræsentanter gør
• at det er et værn mod folkeforførende politikere
• at det politiske livs magt og prestige begrænses.

I det mest succesfulde parti i nyere tid, Alternativet, skyldes den store medlemsfremgang og generelle interesse for partiet ikke mindst partiets store borgerinddragelse i form af de politiske laboratorier og forslag til et egentligt borgerparlament. Men hvorfor gå ad omveje, når den lige vej i form af direkte demokrati kan betrædes? Vores nuværende, repræsentative demokratis konstante tilløb til magtfuldkommenhed, kalder på en modernisering af demokratiet, og hvorfor ikke gøre borgerinddragelsen fuldstændig i den proces.
Ét af de vigtigste elementer i det direkte demokrati, er vælgerbefolkningens mulighed for fremsættelse af lovforslag gennem indsamlingen af underskrifter fra 2% af vælgerbefolkningen. Lykkes det at indsamle disse underskrifter, SKAL forslaget bringes til folkeafstemning indenfor max. 1 år fra underskrifterne er afleveret til Folketingets Præsidium.

Klima Demokraterne mener, der bør indføres magistratstyrer, hvor alle landspartier repræsenteres i ledelsen af kommuner (og regioner?). Det vil være med til at sikre en bedre demokratisk proces samt mere kontinuitet.

Det kommunale selvstyre skal genindføres. Kommunerne skal have råderet over egne midler, folkevalgte organer såsom kommunalbestyrelser, skolebestyrelser og andre samfundsinstitutioner skal have mulighed for at prioritere midler og ressourcer som de finder mest gavnligt. Der skal samtidig skabes mere gennemsigtighed i administrationen, så det er muligt for borgerne og brugerne at følge med i prioriteringerne og eventuelt bringe beslutningerne til folkeafstemning.

Folkevalgte organer skal som det første udarbejde en ledelsesstrategi, hvori det beskrives hvilke værdier og mål organisationen ledes efter. Ledelsesstrategien skal herefter ved afstemning godkendes af borgerne/brugerne.

Klimademokraterne.dk

Kontakt os

Vedr. webside:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.