UDDANNELSE TIL LIVET

- Ingen test og ensretning

- Udvikling af kreativiteten

- Gladere og mere hele børn

Fremtidens bæredygtighed skabes af vores evne til at udvikle nutidens børn i kreativ retning. Der findes ikke en investering med større afkast end udviklingen af sunde, glade og kreative mennesker. Og kreativitet er som bekendt én af de få ressourcer, der bliver mere af, jo mere man bruger af den. Samtidig har almendannelsen største betydning for også samfundet i udviklingen af det enkelte barns etiske og moralske kompas.
 
 
Uden hele samfundsborgere, intet helt samfund.

Derfor går Klimademokraterne ind for en eksamens- og karakterfri enhedsskole, hvor eleverne går udelte fra børnehaveklassen og til det, der i dag svarer til 3.G. De sidste tre skoleår bør være interessedrevne, således eleverne - bortset fra enkelte såvel grundlæggende som kreative og almendannende obligatoriske fag - selv vælger de fag, der interesserer dem.
I dag er stort set alle uddannelser henvendt til venstre hjernehalvdel - det vil sige intellektuelle færdigheder, beregninger og planlægning.
I stedet for at konkurrere med Kina om at uddanne ingeniører, bør Danmark fokusere på den del, der skaber ingeniørernes arbejde - nemlig at udvikle sunde, innovative og bæredygtige produkter, som kan produceres hvor som helst.
 
Danmark er ideernes land, og ideer skabes af en bevidsthed, der har uhindret adgang til de indre ressourcer.
Fremtidens videnskab og uddannelse bør inddrage deduktion, intuition, sund fornuft, følelse og skaberkraft som supplement til den venstre hjernehalvdels dominans, der beregner og observerer verden – uden at løse dens problemer.
Uddannelsessystemets primære fokus skal være uddannelse og dannelse af samfundsborgerne til ‘hele’ mennesker, der er en aktiv del i et deltagende samfund med direkte demokrati. Herunder ønsker vi os en udbygning af højskolebevægelsen, således den atter bliver én af de bærende strukturer i samfundets udvikling af borgerne.
Der skal være frit optag på alle ungdoms- og videregående uddannelser samt folkehøjskoler, og uddannelsesinstitutionerne skal have fokus på kvalitet, samfundsrelevans og almendannelsen.
Universiteter og videregående uddannelsesinstitutioner skal forske på områder der kan gavne samfundet, såsom:
 
• T-celle forskning til kræftbehandling
• Grøn energi og energibesparelse
• Alternativ sundhed
• Konfliktløsning
• Fødevareproduktion

Klimademokraterne.dk

Kontakt os

Vedr. webside:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.