LOKALSAMFUND OG INFRASTRUKTUR

Der skal indføres magistratstyrer hvor alle partier repræsenteres i ledelsen af landet eller kommunen, det vil være med til at sikre en bedre demokratisk proces, samt mere kontinuitet.
Borgere skal have mulighed for at kunne forlange folkeafstemninger både på lokalt og landsplan, hvis 2% pct. af de stemmeberettigede forlanger det.

Det kommunale selvstyre skal genindføres.
Kommunerne skal have råderet over egne midler, folkevalgte organer så som kommunalbestyrelser, skolebestyrelser og andre samfundsinstitutioner skal have mulighed for, at prioritere midler og ressourcer som de finder mest gavnligt. Der skal samtidig skabes mere gennemsigtighed i administrationen, så det er muligt for borgerne og brugerne, at følge med i prioriteringerne og eventuelt bringe beslutningerne til folkeafstemning.

Folkevalgte organer skal som det første udarbejde en ledelses strategi, hvori det beskrives hvilke værdier og mål organisationen ledes efter.
Ledelses strategien skal herefter ved afstemning godkendes af borgerne/brugerne.

Der skal satses på en udbygning af lokalsamfundene, børneinstitutioner, skoler, uddannelses- og kulturinstitutioner skal have sikkerhed for deres eksistens.
Det kan blandt andet gøres ved at etablere lokal Kulturcentre, som indeholder skole, sports og kulturfaciliteter. Det er med til at skabe optimal udnyttelse af bygninger og faciliteter, samt at sports og kulturlivet kan blive en integreret del af skolendagen for eleverne.

I umiddelbar nærhed af Kulturcentrene kan bygges Erhvervsklynger og ældreboliger, både med egne boliger, ”oldekoller” og plejeboliger.
I erhvervsklyngerne skabes mulighed for både opstartsvirksomheder og mindre afdelinger af større virksomheder. Erhvervsklyngerne har fælles faciliteter så som reception, mødefacilieter med mulighed for netmøder, kantine med økomad, der i øvrigt levere skolemad og mad til de ældre.

Der skal skabes gunstige vilkår for etablering af virksomheder og produktion i mindre lokalsamfund. Det kunne være fritagelse for OMS de første tre år eller når omsætningen når 5 mill. Årligt.
Der skal etableres en god IT infrastruktur i hele landet. Der skal sikres god og stabil offentlig transport til alle bysamfund på 2.000 indb. og derover.
Borgerlønnen danner her et solidt fundament for nye, små virksomheder, men der skal også sikres en god IT-infrastruktur i alle områder af landet samt god og stabil offentlig transport. Sidstnævnte udmøntes i en optimering af den kollektive trafik under overskriften:

INTELLIGENT, GRATIS KOLLEKTIV TRAFIK I EGET REGI
Kernen i et veludviklet og velstående samfunds infrastruktur og én af samfundets større opgaver overfor borgerne, er kollektiv trafik baseret på moderne, smidige og intelligente løsninger med inspiration fra de nye app-baserede teknologier.

Fremtidens kollektive trafik bygges op over fire moduler:

• Intelligent kollektiv trafik (Offentlig Trafik-app)

• Gratis kollektiv trafik

• Kollektiv trafik tilbage i eget regi (stop for udliciteringer)

• Elektrificering af den kollektive trafik

PARTNERSKABER OG SIKKERHED

• Danmark skal indgå i et tæt nordisk samarbejde.

• Danmark skal være en aktiv del af FN samarbejdet.

• Der skal etableres et fredskorps, i stil med det norske diplomati, der arbejder aktivt for fredsaftaler i Sydamerika og Mellemøsten.

• Danmarks medlemskab af NATO skal revurderes og ønskes på sigt erstattet af et udbygget FN samarbejde.
VÆRNE/BORGERPLIGT

Der bør indføres værne/borgerpligt på 1 år for alle unge mennesker, der evner at deltage. Værne/borgerpligten starter alment dannende med 1-2 måneders højskoleophold eller tilsvarende, og aftjenes efterfølgende (efter eget valg) i:

• Forsvaret

• Beredskabsstyrelsen

• Udstationeret i humanitære eller naturbevarende projekter.

• NGO'er, der har et freds og/eller samfundsnyttigt sigte.

• Nationale hjælpeprojekter (også internationalt), med f.eks. ”indvinding af ørken”.

• Fredskorps til freds- og konfliktmægling.

• Ministerier, styrelser, kommunal eller anden offentlig forvaltning.

Klimademokraterne.dk

Kontakt os

Vedr. webside:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.